Misja Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska

Misja Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska
Misja Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska
  • Promowanie wsi, regionu, kultury ludowej, historii, lokalnych tradycji.
  • Wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw społecznych oraz gospodarczych mieszkańców wsi.
  • Podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży.
  • Wspieranie rozwoju oświatowego i kulturalnego.
  • Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
  • Promowanie zdrowego stylu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
  • Pozyskiwanie i dystrybucja środków finansowych od sponsorów i dostępnych funduszy pomocowych na realizacje zadań statutowych.
  • Działania z zakresu udzielania pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.