„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w Woli Rafałowskiej”

„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w Woli Rafałowskiej”
18 maja 2021 Aktualności

  

Informujemy, że w dniu 11.05.2021 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczący realizacji operacji „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w Woli Rafałowskiej”.

Operacja ma na celu rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i prozdrowotnej współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 64 976,00 zł.

Projekt przewiduje zagospodarowanie centrum miejscowości (teren „Areny”) poprzez: budowę siłowni zewnętrznej, budowę placu zabaw, montaż tablic informacyjnych, wykonanie ogrodzenia oraz budowę miejsc postojowych dla samochodów.

Termin realizacji operacji: wrzesień 2021 r.

Dzięki realizacji operacji powstanie centrum rekreacyjno-sportowe miejscowości, gdzie wolny czas spędzają zarówno mieszkańcy jak i turyści. Obiekt będzie ogólnodostępny, wszyscy chętni będą mogli korzystać z obiektu nieodpłatnie.