Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w Woli Rafałowskiej

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w Woli Rafałowskiej
10 października 2021 Aktualności

Zakończyła się realizacja projektu „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w Woli Rafałowskiej”. Placu „Arena”, który znajduje się w centrum wsi i jest miejscem rekreacyjno-sportowo-kulturalnym służącym całej społeczności wiejskiej i turystom, gdzie organizowane są imprezy plenerowe zyskał nowe elementy bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców.

Powstał plac zabaw dla dzieci składający się z zestawu zabawowego (wieża
z dachem, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, belka na łańcuchach, mostek ukośny, drabinka wejściowa), podwójnej huśtawki, bujaka konika. Uzupełnieniem są 2 ławeczki, kosz na śmieci oraz 2 dwustronne tablice informacyjne (historia wsi, mapa ścieżek rowerowych, regulamin placu zabaw). Plac ogrodzony jest drewnianym płotkiem.

Utworzono siłownię na świeżym powietrzu w skład której wchodzi
z 4 urządzenia: motyl, wioślarz, orbitrek i 3w1 – wahadło, biegacz, twister. Plac od strony rzeki został ogrodzony. Przy drodze powiatowej powstał parking na 10 aut.

Obiekt przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych. Wyposażenie dobrano tak, aby spełniało wymagania norm bezpieczeństwa i posiadało wymagane certyfikaty. Przy rozmieszczeniu urządzeń w terenie wzięto pod uwagę jego cechy, warunki naturalne, wykorzystanie terenu z zachowaniem niezbędnych stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń.

Dzięki realizacji projektu poprawiła się funkcjonalność i walory użytkowe Placu „Arena”, gdzie wolny czas mogą spędzać zarówno mieszkańcy jak i turyści. Obiekt jest ogólnodostępny, wszyscy chętni mogą korzystać z niego nieodpłatnie.  Zyskał również wygląd wsi Wola Rafałowska.

Wykonawcą robót była firma P.H.U. „EKO_GIPS” Jan Cyran, ul. Zagrody 16, 36-020 Tyczyn. Wartość zamówienia wyniosła  86 559,77 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie zewnętrzne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość uzyskanego dofinansowania: 64 976,00 zł, resztę kosztów zostało pokrytych z dotacji udzielonej przez Gminę Chmielnik.

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z urządzeń. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa i poszanowanie dobra wspólnego.

Danuta Szajna