Budowa obiektów małej architektury na placu „Arena” w Woli Rafałowskiej

Budowa obiektów małej architektury na placu „Arena” w Woli Rafałowskiej
6 grudnia 2022 Aktualności

Informujemy, że 2 listopada Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola” podpisała umowę z Województwem Podkarpackim w sprawie przyznania pomocy dotyczącej realizacji operacji „Budowa obiektów małej architektury na placu „Arena” w Woli Rafałowskiej.

Operacja ma na celu rozwój infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej w centrum miejscowości, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania 60 000,00 zł.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie centrum miejscowości Wola Rafałowska poprzez przebudowę i budowę obiektów małej architektury. Miejscem wybranym na lokalizację projektu jest działka położona przy kompleksie rekreacyjnym „Arena”. 

Zakres zadania obejmuje:

a) budowę drewnianej wiaty z grillowiskiem,
b) przebudowę boiska do piłki plażowej,
c) wykonanie części ogrodzenia panelowego.

Termin realizacji operacji: wrzesień 2023 r. 

Dzięki realizacji operacji rozbudowane zostanie centrum rekreacyjno-sportowe miejscowości, gdzie wolny czas spędzają zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Obiekt będzie ogólnodostępny, wszyscy chętni będą mogli korzystać z obiektu nieodpłatnie.