WYCIECZKA „BIESZCZADZKIE ŚLADY ZNANYCH POLAKÓW” ZAGÓRZ – JEZIORKA DUSZATYŃSKIE – KOMAŃCZA

WYCIECZKA „BIESZCZADZKIE ŚLADY ZNANYCH POLAKÓW” ZAGÓRZ – JEZIORKA DUSZATYŃSKIE – KOMAŃCZA
8 lipca 2018 2018

W dniu 8 lipca 2018 r. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola” zorganizowało dla mieszkańców wycieczkę w Bieszczady, wzięło w niej udział 43 osoby, w tym pięcioro dzieci. Pierwszym puntem naszego wyjazdu była Msza Św. w Kościele pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego w Zagórzu (w naszej Galerii posiadamy obraz, który jest cegiełką na budowę tego kościoła).

Jan Paweł II lubił wędrować z młodzieżą po Bieszczadach odkrywając ciekawe zakątki. Jego ulubionym miejscem były Jeziorka Duszatyńskie. W Wielkanoc 1907 r. po długotrwałych ulewach, na zachodnich stokach masywu nastąpiło potężne osunięcia zboczy, przypominające wg. relacji świadków trzęsienie ziemi. Zatarasowanie potoku Olchowy spowodowało powstanie trzech jeziorek, z których dwa istnieją do dziś. W 1957 r. utworzono na tym obszarze rezerwat „Zwiezło”.

Podczas wędrówki spotkała nas burza, było ciężko, ślisko, spływająca z góry woda, wszyscy przemoczeni, ale dotarliśmy szczęśliwie do celu. Niestety aura uniemożliwiła dłuższe podziwianie jezior. W drodze powrotnej zaświeciło słońce, częściowo nas osuszyło, reszta wyschła przy barze w Duszatynie, gdzie zjedliśmy obiad.

Po krótkim odpoczynku pojechaliśmy do Komańczy, najpierw do cerkwi grekokatolickiej, a następnie do Klasztoru Sióstr Nazaretanek, miejsca odosobnienia Kardynała Wyszyńskiego.

Kolejny etap naszej wyprawy to zwiedzanie ruin Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu. Zmęczeni, ale szczęśliwi, że nikt nie ucierpiał podczas intensywnego dnia wróciliśmy do domu.