JUBILEUSZ KGW ALBIBOWEJ-HONIE

JUBILEUSZ KGW ALBIBOWEJ-HONIE
22 września 2018 2018

22 września 2018 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Albigowej-Honie obchodziło Jubileusz 60-lecia powstania i działalności. Uroczystość zorganizowano w Ośrodku Kultury w Albigowej. Delegacja Stowarzyszenia „Nasza Wola” uczestniczyła w tym wydarzeniu, gdyż nasze organizacje od kilku lat współpracują ze sobą. Wysłuchaliśmy wystąpienia o działalności koła, oglądaliśmy piękną część artystyczną, złożyliśmy gratulacje jubilatom oraz uczestniczyliśmy w biesiadzie.