Promocja książki w skansenie w Kolbuszowej

Promocja książki w skansenie w Kolbuszowej
15 marca 2019 Aktualności

Na zaproszenie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Prezes Stowarzyszenia Danuta Szajna  i Wiceprezes Jan Niepokój uczestniczyli w prezentacji wydawnictwa „FOLKLOR RZESZOWIAKÓW – OBRAZ PRZEMIAN WEDŁUG BADAŃ TERENOWYCH 2014-2016”. Spotkanie, które odbyło się w szkole z Trzebosi na terenie Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej rozpoczął pan dyrektor MKL pan Jacek Bardan.
Cele, założenia i działania projektu przedstawiła koordynator Jolanta Dragan. Swoimi refleksjami nad publikacja podzieliła się dr hab. Katarzyna Barańska z Uniwersytetu Jagielońskiego. Wywiązała się ciekawa dyskusja na temat przemian na rzeszowskiej wsi. Spotkanie zakończyła degustacja rzeszowskich przysmaków. 

15 marca, na zaproszenie Prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej i Burmistrza Miasta Łańcuta, Prezes Stowarzyszenia uczestniczyła w XV FORUM KOBIET WIEJSKICH w Łańcucie. Uroczystość zgromadziła władze wojewódzkie, posłów, senatorów oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń działających na wsi podkarpackich.