„ROWES – KOMPLEKSOWE WSPARCIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE I”

„ROWES – KOMPLEKSOWE WSPARCIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE I”
7 kwietnia 2018 2018

WARSZTATY PARTNERSTWA

W ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” współfinansowanym ze środków EFS realizowany przez RAR S.A., 6-7 kwietnia członkowie Stowarzyszenia ukończyli warsztaty partnerstwa „Ustawodawstwo w ekonomii społecznej”. Przeanalizowano i dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia zgodnie z wymogami ustawy. Warsztaty prowadził trener, prawnik Paweł Wojciechowski.

Zmieniony i zatwierdzony na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Nasza Wola” Statut został złożony do KRS
w Rzeszowie.