WIZYTA STUDYJNA – KRAINA RUMIANKU  

WIZYTA STUDYJNA – KRAINA RUMIANKU  
18 maja 2018 2018

W dniach 17- 18 maja 2018 r. osoby biorące udział w warsztatach wzięły udział w wyjeździe na Polesie Lubelskie, podczas którego spotkały się z przedstawicielami różnych podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie w „Krasnej Chacie” – z przedstawicielami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice. LGD działa na obszarze gmin wiejskich: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka oraz gminy miejskiej Krasnystaw. Członkiem Stowarzyszenia jest również powiat krasnostawski.

Realizacja celów przyjętych w Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działalności LGD przyczyniła się do wzmocnienia kapitału społecznego poprzez wzrost aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w tym w szczególności KGW
i organizacji pozarządowych.

Byliśmy pod olbrzymim wrażeniem jak LGD wspiera, pomaga i ukierunkowuje organizacje pozarządowe. Spotkanie nasze odbyło się w „Krasnej Chacie”, czyli w starym drewnianym domu przerobionym na regionalną restaurację oraz galerię prac miejscowych twórców. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice opowiedziała o Stowarzyszeniu oraz współpracy z LGD. Swoją działalność rozpoczynali pod nazwą „Nieformalna Grupa Kreatywność” w roku 2005. Gmina Fajsławice to małe zagłębie zielarskie, największe uprawy zajmują – tymianek, melisa, cząber, oregano, szałwia. Spotkać można również uprawy dziurawca, lubczyku, jeżówki purpurowej, nagietka i innych ziół. Stowarzyszenie utworzyło Centrum Edukacji Zielarskiej – Tymiankowy Smak Fajsławic, a w Boniewie założyło naturalny ogródek zielarski. Organizują szereg imprez plenerowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

Po pysznym obiedzie wyruszyliśmy w dalszą drogę, z okien busa mogliśmy oglądać niezbyt zamożne tereny wschodniej Lubelszczyzny. Bardzo złą drogą dotarliśmy do wsi Hołowno – Krainy Rumianku (wieś Hołowno liczy 200 mieszkańców, należy do gmin Podegrodzie, która składa się z 12 sołectw i liczy ok. 1200 mieszkańców). To wioska tematyczna, gdzie dzieci i młodzież oraz dorośli mogą doświadczyć, jak żyli, pracowali, odpoczywali przodkowie. Wszystko to dzieje się w scenerii polskiej wsi, gdzie dawne obyczaje są wciąż żywe i praktykowane. Działalność edukacyjno- wypoczynkowa prowadzona jest od 2006 r. w Ośrodku Edukacji Regionalnej, odbywają się tu zajęcia zielonej szkoły, warsztaty, gry terenowe, plenery malarskie, można również skorzystać z wiejskiego SPA.

 Przywitał nas miejscowy zespół obrzędowy, RUMENOK, który w stodole zaprezentował spektakl mówiący o wiejskiej zielarce. Mieliśmy chwilami problem ze zrozumieniem miejscowej gwary, którą grany był cały spektakl.

W tej stodole odbywał się spektakl w wykonaniu zespołu RUMENOK

W czasie naszego pobytu spotkaliśmy się z przedstawicielami kilku Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Perły Chmielowa, Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka (Tatarska wieś), Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce (Mleczna Wieś), którzy mówili o swoich działaniach, powodzeniach i przeszkodach. Braliśmy również udział w warsztatach ziołowo-kosmetycznych, podczas, których poznaliśmy różne zioła, a następnie własnoręcznie wykonaliśmy mydełka oraz nauczyliśmy się jak wykonywać masaż twarzy z użyciem olejku rumiankowego. Chętni mogli skorzystać z wiejskiego SPA.  Mieszkaliśmy w domu z gliny.

Wizytę studyjną do Krainy Rumianku uważamy za udaną, spotkania z działaczami społecznymi z różnych organizacji, dostarczyły nam różnych pomysłów na dalsze działania