Goście w Izbie Tradycji

Goście w Izbie Tradycji
8 sierpnia 2019 Aktualności

Wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich

8 sierpnia w Izbie, w Woli Rafałowskiej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą p. Janiną Kuźniar i wiceprzewodniczącą p. Stefania Michałek.  Tematem spotkania było „Ochrona tradycji i kultury w środowisku wiejski na podstawie Izby Tradycji w Woli Rafałowskiej”. Poruszono również sprawy nurtujące członkinie KGW. Nasza Izba i działania zrobiły na gościach duże wrażenie.